Somló vára

Nem hiába nevezte Mikszáth e hegyet „Isten itt felejtett kalapjának”…

E magányos, ma már alvó tűzhányó hegy megannyi izgalmat, színes emléket ígér az erre járó vándornak. A csúcsra felkapaszkodva még most is érezhetjük a Somlói vár egykor impozáns erejét, nemes kisugárzását. Innen kitekintve szemünk a környező táj határtalan, szépséges látványával találkozik. A vár szellemisége olyan legendás alakok nevét idézi, mint Mátyás király, aki maga is birtokkal rendelkezett e hegyen, vagy Kinizsi Pál, aki a dobai oldalon kapaszkodva a várfokra, megpihent egy sziklán, amelyet azóta is Kinizsi sziklájaként emlegetnek.

A népnyelv szerint a tatárjárás után emelt kővár volt. Írásos emlék azonban csak 1352-ben említi castrum Somlo néven. A XIV. század második felében rövid ideig királyi vár volt, majd elzálogosítás, pénzügyi gondok sújtották. A XV. század végén a Szapolyai család, majd Erdődi Bakócz Tamás egri püspök tulajdonába került.

Bakócz Tamás a várat teljesen rendbe hozatta, tekintélyes pénzt áldozva erre vagyonából. A megfigyelő vár státuszú építményt szép, olasz reneszánsz várkastéllyá építtette át. Alaprajza szabálytalan, belső tornyokkal és több udvarral ellátott. Egyházi rangjához híven a püspök egy kápolnát is létesített a várban, amivel addig az nem rendelkezett. Ekkor készültek a ma is látható faragott ajtó- és ablakkeretek, valamint a kápolna tornya.

A vár jelenleg szabadon látogatható. Ígéretes élménnyel kecsegtet, ha végigjárjuk a Kitaibel Pál tanösvényt, amelyen nyolc állomással és számos érdekes információval találkozhatunk, mielőtt elérkezünk a várhoz. Nem utolsó sorban érdemes megkóstolni közben a híres somlait, amely – a várral egyetemben – csatába induló királyi seregeinken kívül íróinkat, költőinket is megihlette.


Balaton Fejlesztési TanácsBalatonBIKE365Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány